Allt som rör rör
Rörkraft AB bedriver tekniska projekterings- och konstruktionstjänster åt industrier, entreprenörer och konsulter. Uppdragen återfinns främst inom kraft-, värme-, livsmedels-, VA- och cellulosaindustrin.
Ingenjörsfirman Rörkraft AB bildades 1998 av Clas Wollberg, och har sitt säte i Lund. Clas har 15 års erfarenhet som konsult på olika byråer. Rörkrafts specialitet är rör- och anläggningskonstruktion med farliga och/eller varma media. Detta kräver en god teoretisk kunskap samt kännedom om gällande normer och föreskrifter. De utför förprojekt, projektledningsuppdrag och utredningar, såväl som praktisk koordinering i ett projekts genomförandefas.
Rörkraft är även behjälpliga med montageledning och montagekontroll, eller som beställarens representant vid egenkontroll.
- Vi vill vara med från början i alla industriella rörledningsprojekt för att få en bättre produkt i slutändan, säger Clas Wollberg.
 
Rörkrafts beräkningskapacitet omfattar hydrauliska och hållfasthetstekniska beräkningar. De dimensionerar pumpprestanda och rörsystem samt rör, rördelar och tryckkärl enligt norm.
För expansionsberäkning av rörsystem använder de programmet Caepipe.
Projekten är sällan små, varför uppdragen oftast tar flera månader i anspråk.
- Resorna är många, men vi utför gärna uppdragen utifrån vårt kontor i Lund vilket ger bra sammanhållning och teamkänsla i företaget.
 
Varför ska man då välja Rörkraft? De finns många bra anledningar. Företaget sätter kunden främst och erbjuder rörprojekteringar med noll fel. Bland Rörkrafts kunder finns idag bland annat Södra Cell AB, Danisco Sugar AB och Vattenfall AB. Rörkraft välkomnar nya kunder och projekt i närområdet. Ingenjörsfirman har idag två anställda och en del inhyrd personal vid arbetstoppar. Målet är att skaffa ytterligare en fast anställd under hösten 2004.
Välkommen till konsultbyrån som kan allt som rör rör.

Ingenjörsfirman Rörkraft

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 046-131690
Fax: 046-131692


Email:
clas.wollberg@rorkraft.se

Hemsida:
www.rorkraft.se

Adress:
Ingenjörsfirman Rörkraft
Vallmovägen 23
22738 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN